Foto 2020 - LPT

Go to content

Foto 2020
Naujoji Akmenė
2020- 09 -19d. pravažiavau draustinį  kurį žadu dar aplankyti ,  aplankyta dar viena vieta pažymėta skausmu.
Su pagarba  LY3AB ir vis ,,pėškom“,  daugiau foto,  kad būtų aišku kur ir pro kur važiavau, jums pageidaujant.
     LY3AB 73!
2020.08.26 buvo aktyvuojamas paminklinis akmuo, šioje vietoje buvusioje turgaus aikštėje niekintų 1944–1948 m. Ukmergės apylinkėse žuvusių Didžiosios Kovos ir Vyčio apygardų partizanų atminimui.
LY5CB/p   Zigmas 73!                                                                                                                 Dragonių kaimo partizanų kapai.    OP LY2RK

                                                                                                                                                                                                        2020-08-15 d.
Tauragės tremtinių ir politinių kalinių kančių namų muziejaus ekspozicija pasakoja apie partizanų gyvenimą bei rezistentų kančias NKVD būstinėje. Ekspozicijoje sukaupta daugybė nuotraukų apie partizaninį karą ir tremtis, užrašyti žmonių atsiminimai.
Siūlau aplankyti.
LY3AB ANDRIUS BALSYS 73!
  
           Žarėnai                                                                                                                                             2020-08-08 d.
. Martynas LY4MP/p pasiruošęs pirmiesiems savo ryšiams pirmojoje ekspedicijoje.
 Martyno LY4MP/p "pailapas"
  Rimantas LY2NZ/p ir Martynas LY4MP/p prie paminklo žuvusiems Šatrijos rinktinės Žarėnų kuopos partizanams.
 Andrius LY3AB/p ir Martynas LY4MP/p prie Šatrijos rinktinės Žarėnų kuopos žiemos žeminės.
Martnas LY4MP/p prie informacinio stendo apie Šatrijos rinktinės Žarėnų kuopos partizanus. Partizanų vadas Edmundas Rekašius - Lakūnas.
Andrius LY3AB/p prie informacinio stendo.
 Andrius LY3AB/p prie paminklo partizanams Dievo Krėslo miške.
 Andrius LY3AB/p Šatrijos rinktinės Žarėnų kuopos partizanų žiemos žeminėje.
 Paminklas žuvusiems Šatrijos rinktinės Žarėnų kuopos partizanams.
Rimantas LY2NZ/p ir Martynas LY4MP/p prie paminklo partizanams Dievo Krėslo miške.
Andrius LY3AB/p prie Šatrijos rinktinės Žarėnų kuopos partizanų žiemos žeminės.
Martynas LY4MP/p aktyvuoja Šatrijos rinktinės Žarėnų kuopos žiemos žeminę.
Pakeliui prie Šatrijos rinktinės Žarėnų kuopos partizanų žiemos žeminės.

    Žadeikių bunkeris Pasvalio rajone                                                                                                               2020-08-01 d.
              LY5VJ  LY2RK
           
              KO25FG                                                                                                                                                         2020-07-31
    Siesikų miškas                                                                                                                                  55 kvart. 7 sklypas,  prie Šiliūnų kaimo
    Antkapinis paminklas šioje vietoje bendražygių palaidotų 1945 m. rugpjūčio 17 d. Ukmergės aps. Pagirių vls. Nemaniūnų k. Jono Bakonio sodyboje NKVD kareivių ir stribų vykdytos karinės operacijos metu žuvusių Vyčio apygardos grupes vado Antano Čižausko, partizanų Felikso Jakubonio ir Vlado Levanavičiaus atminimui.
                                    Zigmas LY5CB 73!
                                                                                                                                                                                  2020-07-29 d.
 Mūšios miško parkas (A. Svarinsko parkas) Didžiosios kovos apygardos partizanams atminti  įkurtas vaizdingoje trijų upių – Šventosios, Mūšios ir Siesarties  santakoje prie respublikinės reikšmės kelio Ukmergė – Utena 6-jame kilometre.
      Zigmas LY5CB   73!
   • 55.294467, 24.840846

    Ukmergės rajonas Lėno miškas
Kryžius ir paminklinė plokštė 1948 m. gegužės 13 d. šioje vietoje MGB kariuomenės iš pasalų sužeisto ir nusišovusio Vyčio apygardos vado Danieliaus Vaitelio-Briedžio, nušautų apygardos vado pavaduotojo Jono Kilijono-Miko ir štabo apsaugos būrio vado Antano Šyvio-Šalapkos atminimui.
   Lėno miškas. 33 kvart. 5 sklypas  Lokatorius KO25GJ
     Stotys LY2RK/p ir LY5CB/p
          Zigmas LY5CB 73!
         Sergejus LY2RK

    Miežaičiai, Radviliškio rajonas
          LY3AB Andrius


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KO15SF
LLKS bunkeris Daugėliškio miške, Ariogalos sen.
Raseinių rajonas KO15SF
LY2RK/p op SERGEJUS
 Netoli Ariogalos esantis Daugėliškių miškas pokariu buvo sutraukęs nemažą būrį Lietuvos laisvę gynusių partizanų, jame buvo iškastas Prisikėlimo apygardos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkeris, prieš 55-erius metus tapęs penkių kovotojų žūties vieta. Žinoma, jog šiame bunkeryje 1950-ųjų liepą žuvo Prisikėlimo apygardos partizanų vadas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos signataras, buvęs Rokiškio krašto mokytojas, tuo metu 45-erių Leonardas Grigonis-Užpalis, o su juo – dar keturi kovotojai. Dar vienas partizanas pateko į čekistų rankas. Partizanai žuvo po įnirtingo susišaudymo galimai susisprogdinę granata. Jų bunkerį išdavė į nelaisvę paimta ir kankinimų neištvėrusi partizanų ryšininkė. Šio bunkerio link ir veda Ariogalos moksleivių nutiestas pažintinis istorinis takas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       


                

      Norėdami tęsti, spauskite Daugiau...

                                                       
Back to content