LY100LPT - LPT

Go to content

LY100LPT

Pirmoji ekspedicija Kasčiūnų kaime Juozo Jakavonio-Tigro sodyboje.                                2018-11-10 d.
                  Adolfo Ramanausko-Vanago vadavietė                                                                   LY100LPT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Pirmoji ekspedicija Kasčiūnų kaime Juozo Jakavonio-Tigro sodyboje.                            LY100LPT   2018-11-10 d.
                                Adolfo Ramanausko-Vanago vadavietė
               
                                                                                   Radijo ryšiai  iš  partizano sodybos
    Ant aukšto  Merkio kranto, gražiame  pušyne, įsikūrusi partizano  Juozo Jakavonio-Tigro sodyba. Merkio  upės šlaite bunkeris. Sodyba sutvarkyta,  graži , įrengtas muziejus. Svetingi sodybos  šeimininkai  2018-11-10 dieną leido     padirbėti iš jų  sodybos, užmezgant radijo ryšius su Lietuvos ir pasaulio radijo mėgėjais  specialiu šaukiniu LY100LPT.                                                                                                                                                                 
Kiekvieną šeštadienį, iš pat ryto  radijo  mėgėjai susirenka į savo ,,trafiką“- eteryje aptarti savo naujienas , varžybas , bangų sklidimą. Jau prieš šį ,,trafiką“ sodybos kieme buvo paruoštos dvi antenos ir dvi  radijo mėgėjiškos radijo  stotys. Nors  lapkritys lietingas , bet diena pasitaikė  nuostabi, be lietaus  ir vėjo.                                                                                                                                                    
     Ryšius užmegzti pradėjo Romualdas LY1SR , ir per palyginti trumpą laiko tarpą buvo užmegzti radijo ryšiai su 100 vien tik Lietuvos  radijo  mėgėjų.  Toliau  radijo ryšiai  pasipylė aukštesniuose bangų diapazonuose su užsienio radijo  mėgėjais. Dar keletas šimtų kontaktų ir ekspedicija aktyvavimą iš partizano sodybos baigia.  Antros  atsarginės radijo stoties neprireikė. Dėkingi sodybos šeimininkams už leidimą  dirbti minėtą dieną ir žinoma karštą kavą.  Oras netrukdė,  technika negedo, darbas eteryje pranoko lūkesčius. Susikrovę savo  aparatus ir padėkoję sodybos šeimininkams, išsiskirstėme .                                                                                                                                                          
      Reikia dar paminėti, kad ekspediciją koordinavo diplomo menedžeris   Romaldas  LY1YY /LY1RR .    Sulaukta padėkų iš Lietuvos ir užsienio radijo mėgėjų.                                                                                                                                                              
     Tai tiek įspūdžių iš Adolfo Ramanausko-Vanago bunkerio, užmezgant radijo mėgėjiškus  ryšius iš partizano Juozo Jakavonio-Tigro sodybos.                                              

                                                                                                                                                      Juozas Kučiauskas
                                                                                                                                                             LY2PY                                                  

         Kasčiūnai,tai kaimas Varėnos rajono vakarinėje dalyje,pamiškėje,gerokai nutolęs nuo pagrindinių kelių. Todėl ir dabar,pirmą kartą vykstantiems į partizano Juozo Jakavonio-Tigro sodybą, surasti bunkerio link vedantį miško keliuką, nėra taip lengva...Atvykus į sodybą pasitinka plėvesuojanti trispalvė vėliava. Name įrengtas muziejus, kuriame galima prisiliesti prie mūsų tautos istorijos.
     Adolfo Ramanausko-Vanago vadavietė:  
     Bunkeris įrengtas sodybos teritorijoje, ant aukšto skardžio,  netoli ūkinio pastato, ...o toli apačioje,tyliai neša vandenis Merkys. Dabar tai Dzūkijos nacionalinio parko teritorija.
         2018 m. lapkričio mėn. 10 d., minint partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago metus, iš Dainavos apygardos štabo bunkerio vietos,  eteryje buvo dirbama proginiu radijo mėgėjišku  šaukiniu LY100LPT (Lietuvos partizanų takais).
   Per keliatą valandų pravesta 327 radijo ryšio kontaktai,   su Lietuvos ir užsienio radijo mėgėjais.
                                            Viso užmegzti ryšiai su 35 pasaulio šalimis.
                                                                                                                                                      Romualdas Varnas
                                                                                                                                                           LY1SR 73!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Back to content